Văd că face mare vâlvă, frustrarea unui “domnișor” ce nu “s-a ales în coledzi”. D-lui face conferințe de presă pe trotuarul din fața sediului PSD (nu, n-am greșit) în care-și manifestă supărarea pentru faptul că n-a căzut toată lumea în genunchi în fața lui la o ședință. Vreau să fac o serie de precizări, ca unul direct implicat în ceea ce s-a întâmplat la acea ședință și referitor la câteva din lucrurile scrise astăzi despre ea.

Dar mai întâi: a existat o contestație, depusă de un așa-zis BPL al OT PDL înainte de ședință, în care erau contestate câteva aspecte. Voi descrie pe scurt (fiindcă nu sunt multe de spus) ce s-a întâmplat cu acea contestație într-o postare ulterioară. Acum, o scurtă recapitulare a ședinței:

1) Ședința a fost anunțată în mod statutar, în mod public, atât prin afișarea la sediul PDL cât și prin anunțuri pe e-mail (trimis tuturor membrilor CODA PDL Iași), precum și pe site-ul Organizației de Tineret a PDL Iași. N-a lipsit decât trasul sirenei în stil Vasile Roaită, sau focurile de pe dealuri, în rest s-au folosit toate mijloacele mai mult sau mai puțin moderne de avizare. Ca dovadă că acest anunț a funcționat stau candidaturile depuse (foarte multe și variate);

2) Datorită faptului că OT PDL are la Iași un mare număr de membri (spre deosebire de ceea ce spune USL despre noi), s-a decis participarea la această ședință a unui număr de delegați mai mult decât rezonabil, adică 40 delegați per colegiu de deputat, în număr total de 200 de delegați din municipiul iași, cărora li s-au adăugat 40 de studenți, care activează tot în municipiul Iași (conform Statutului PDL, membri sunt cei care locuiesc sau lucrează/activează într-o anumită zonă). Ca urmare, 240 tineri care pot reprezenta interesele tinerilor PDL-iști la aceste alegeri.

3) Ședința a început absolut normal, conform ordinii de zi, votate de TOȚI cei prezenți;

4) S-au susținut discursurile parlamentarilor și invitaților la ședință (inclusiv subsemnatul), discursuri care au fost apreciate (cu aplauze) de către ÎNTREAGA sală;

5) S-au enunțat candidaturile, prin nominalizarea TUTUROR candidaților, la TOATE funcțiile;

6) Și-au rostit discursurile AMBII candidați la funcția de Președinte al OMT PDL Iași (contestatarul, chiar cu un film electoral difuzat, în afară de mapele distribuite de echipa sa, invitaților, la intrarea în sală). Mai mult, pot spune, iar martorii pot confirma, că i-am cerut celui care avea mai târziu să câștige alegerile să nu fie la fel de exhaustiv ca antevorbitorul său;

7) Din senin, repet, din senin, au apărut contestări în ce privește dreptul unora din cei prezenți în sală de a vota. Le-am menționat faptul că statutar, se prezintă la vot “DELEGAȚI” (click pe link pentru a vedea ce se înțelege prin acest termen conform DEX al limbii române) și le-am explicat faptul că BPJ al OT PDL, în absența existenței BPL al OT PDL Iași a delegat președinților de colegii (parlamentarii din mun. Iași) dreptul de a propune delegați la CCL al OT mun. Iași, conform propriilor evaluări a activității acestora (adică a celor delegați din mun. Iași);

8 ) Dl. Nedelcu a cerut dreptul de a se exprima la microfon, drept pe care, firesc, i l-am acordat, el nefăcând altceva decât să spună (sper să nu mă abat prea mult de la formularea sa exactă): “Alegerile sunt nestatutare. Cei care mă susțin, să părăsească sala!”. I-am replicat că nu are dreptul de a cere părăsirea sălii de către nimeni, și cu atât mai puțin căderea de a considera ședința nestatutară, dar cei care doresc să părăsească sala sunt liberi să o facă, atrăgând însă atenția și asupra consecințelor acestui gest, adică lipsa posibilității de a se exprima prin vot asupra candidaturilor;

9) Un număr neprecizat, dar mic, de persoane a părăsit sala, iar procedurile de vot au fost explicate, iar apoi urmate de delegații prezenți în sală;

10) Lista candidaților a fost votată votată în configurația inițială, deși unii dintre aceștia părăsiseră sala;

11) Lista votanților a fost urmărită (mai precis, strigată) integral, incluzând numele celor care părăsiseră sala;

Concluzie: Cei convocați la acest Consiliu de Coordonare Local al OT PDL Iași au fost în număr de 240. Pentru a avea o ședință statutară, era nevoie de 121 de persoane cu drept de vot în sală. Au fost prezenți la procedura de votare un număr de 153 de membri înscriși pe listele de vot, deci cu 32 de persoane mai mult decât minimul cerut de Statut.

Rezultate (mă voi limita la cele pentru funcția de președinte, fiindcă această funcție e cea care generează “durerea” unora): Nedelcu Vlad Nicolae = 3 voturi pentru, Nicoară Cătălin = 146 voturi pentru (cu 25 voturi mai mult decât ar fi avut nevoie pentru a ieși din primul tur, chiar dacă ar fi fost 3 sau mai mulți concurenți), 4 voturi nule;

PS: Văd că dl. deputat Oajdea contestă alegerile, pe motiv de “nereguli” și “lipsă de informare”. Îi aduc la cunoștință d-lui Oajdea, care se plasează un pic în afara realității (să nu se creadă cumva că mă refer la Realitatea TV), următoarele fapte:

a) Cabinetul d-sale a fost informat asupra desfășurării ședinței și necesității desemnării unor delegați încă din data de 10 februarie 2011 (vezi screenshot);

Solicitare dep. Oajdea

b) D-sa nu e singurul responsabil de colegiu, iar dacă a uitat acest lucru, îi reamintesc faptul că este (conform Statutului și ROF) CO-președinte, împreună cu d-na senator Mihaela Popa, exact la fel ca și colegii lui de pe celălalt colegiu senatorial al mun. Iași;

c) Îi aduc la cunoștință d-lui deputat Oajdea, în caz că nu știe, faptul că la alegerile contestate de d-sa, unul din membrii noului BPL ales este chiar angajata sa de la cabinetul său parlamentar (este vorba de d-na Ana-Maria Cătărău).

PS 2: Menționez faptul că “tabăra” contestatară a avut, pe tot parcursul desfășurării CCL al OT PDL Iași, membri în comisia de validare și de numărare a voturilor, membri care au asistat la întreaga desfășurare a CCL. Una din reprezentantele d-lui Nedelcu a și făcut o mențiune scrisă, dar vagă și neargumentată asupra unor presupuse nereguli sesizate de d-sa pe parcursul votării. Din nefericire, persoana respectivă nu a fost capabilă să facă nici precizări cu privire la natura neregulilor și nici nu a sesizat comisia de validare la momentul presupuselor abateri, totul rezumându-se la descrierea pe 4 (sper să nu mă înșel) rânduri a celor reclamate.

Stimate doamne și domni (plus “domnișori”) interesați, pentru a încheia, vă stau la dispoziție cu orice altă informație ce v-ar putea fi de folos întru scoaterea de pe trotuar a d-lui Nedelcu.